Escola de pàdel

1 dia /semanaMINI-TENNIS

45

Mes

2 dies / setmanaMINI-TENNIS

65

Mes

3 dies / setmanaMINI-TENNIS

80

Mes

1 dia /semanaINICIACIÓ

55

Mes

2 dies / setmanaINICIACIÓ

75

Mes

3 dies / setmanaINICIACIÓ

90

Mes

1 dia /semanaPERFECCIONAMENT

70

Mes

2 dies / setmanaPERFECCIONAMENT

95

Mes

3 dies / setmanaPERFECCIONAMENT

115

Mes