administracion@citysports.cat

ENTRENAMENTS PERSONALS

Al CitySports tenim diferents sistemes d'entrenament per a que pogueu escollir el que millor s'acosti a les vostres necessitats.

Entrenament personal:
Atenció 100% personalitzada i exclusiva per a poder aconseguir els objectius marcats.

Entrenament duo:
Si no vols entrenar sol però sí l'atenció personalitzada, un entrenament duo és l'ideal. Comparteix entrenament amb aquella persona amb qui vols aconseguir els objectius marcats.

SGT (Small Group Trainning):
Els SGT consten d'entrenaments en grups reduits (entre 3 i 6 persones) amb un objectiu o característiques similars. D'aquesta manera s'aconsegueix tenir uns entrenaments fets a mida i una atenció i assessorament més proper.